Home

Trafie tu, bo chcesz mie niepowtarzalny styl i klimat we wasnym domu oraz jego otoczeniu. Zapewne niejednokrotnie szukae niepowtarzalnych i stylowych materia籀w, ale zazwyczaj spotykae si ze standardami, kt籀re Ci nie odpowiaday. Przy zam籀wieniu czego indywidualnego zazwyczaj pojawia si problem z dostpnoci, czasem realizacji, brakiem zaanga髒owania ze strony sprzedawcy i wystpowao wiele innych czynnik籀w, kt籀re nie pozwalay Ci otrzyma czego wyjtkowego.Opowiedz nam o swoich marzeniach i przekonaj si, 髒e mo髒na je zrealizowa. Nie masz pomysu? Zgo si do nas, a na pewno Ci jaki podsuniemy.

Zawsze staramy si doradzi oraz dobra produkty, majc na uwadze indywidualne potrzeby ka髒dego z Pastwa. Posiadamy najwikszy wyb籀r w regionie kamieni dekoracyjnych, pyt tarasowych i szlachetnych kostek brukowych, wiodcych producent籀w w kraju. Cay asortyment z naszej oferty mo髒na zobaczy w salonie sprzeda髒y. Zapraszamy do obejrzenia ogrod籀w wystawowych o powierzchni ponad 300 m2 oraz kilkudziesiciometrowej ekspozycji kamieni dekoracyjnych.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY